Algirdas Petrulis
A. Petrulis
Paroda
2024 01 10 - 2024 02 10

„Aš nemoku niekuo kitu savęs išreikšti, išskyrus spalvas. Bet jos paveiksle turi kalbėti ir susikalbėti. Antraip kam jos reikalingos?” A.Petrulis BIOGRAFIJA ALGIRDAS PETRULIS Gimė 1915 m. Natiškiuose (Biržų r.).1939 m. baigė Kauno meno mokyklą, Justino Vienožinskio studiją, 1944 m. eksternu baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1944 iki 1951 m. ir nuo 1962 iki 1984 m. dėstė Vilniaus valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija). Nuo 1968 m. docentas. Nuo 1939 m. dalyvauja parodose. Stilistika bei meno samprata susiformavo domintis prancūzų moderniąja daile. Meno mylėtojai Algirdą Petrulį vadina “Lietuviškuoju Sezanu”. A.Petrulio kūryba - tai jo gyvenimo būdo, pasaulėjautos išraiška. Subtilūs deriniai, sidabrinė šviesa, plati erdvė, pusiausvyra, nė lašo atviro dramatizmo, rimtis - tai kaip tylus menininko rankos paspaudimas, neskubrus jo pasakojimas, taktiška pastaba, žaismingas palyginimas ar autoironiškas žvilgsnis. Tapytojo pasaulėvaizdį lemia be galo išlavintas, subtiliausius niuansus pagaunantis tikrovės matymas ir plastinio mąstymo kultūra. Tai nulemia ir meninius tikslus,ir tapybos metodą. (...) A. Dapkutės tekstas reprodukcijų albume „Algirdas Petrulis” (leidinį parengė B. Patašienė), Vilnius: Vaga, 2001, p. 145 - 151

Darbai

2024 sausio 10 dieną 18 val. parodos atidarymas su menotyrininke Nijole Tuminiene