BAROKO AIDAI

2015-10-25 18:00

Atlikėjai:

Vilija Mažintaitė (sopranas)

Laurynas Lapė

Agnė Doveikaitė (smuikas)

Artūras Šilalė

Rugilė Šilalytė

Kotryna Ugnė Daunytė

Laurynas Preikša (smuikas)

Elena Daunytė (violončelė)

Dainius Rudvalis

Vilimas Norkūnas

Programoje  – Antonio Vivaldi, Georgo Philippo Telemanno, Alessandro Scarlatti,

Georgo Friedricho  Händelio kūriniai

Šiame koncerte tikrąja žodžio prasme, karaliaũs trimitas! Daugelis Baroko

kompozitorių rašė šiam instrumentui solinius kūrinius arba naudodavo trimitą savo

partitūrose, kad paskleistų iškilmingą, kone karališką nuotaiką.

Trimitininkas Laurynas Lapė (kadaise muzikavęs grupėje „InCulto“, su ja dalyvavo

„Eurovizijos“ konkurse) kviečia įsitikinti piccolo trimito galimybių įvairove – nuo

fanfariškų akordų iki dainingų, tarsi žmogaus balsu atliekamų melodijų.

Programoje girdėsite Georgo Philippo Telemanno virtuozišką koncertą trimitui ir

styginiams. Ypatingas šio vakaro akcentas – trimito ir žmogaus balso dialogas.

Laurynas su dainininke Vilija Mažintaitė (sopranas) atliks Alessandro Scarlatti ir

Georgo Friedricho  Händelio arijas, kuriose trimitas – balsą, o balsas – trimitą tarsi

aidas atkartos ir papildys vienas kitą.

Muzikantai juokauja, kad Antonio Vivaldi parašė tik vieną kūrinį, paskui tik 500

kartų perrašė (esą, visi jie vienas į kitą labai panašūs). Koncerto klausytojai taip pat

galės išgirsti labai neįprastą šio Venecijos kompozitoriaus koncertą, kuris vadinasi

„Per eco in lontano (Aidas tolumoje)“. Solo partijas gros smuikininkės Agnė

Doveikaitė, Rugilė Šilalytė ir Kotryna Ugnė Daunytė. Kad šis kūrinys neįprastas

savo atlikimo būdu, įsitikinsite patys!

Be jau minėtų atlikėjų, koncerte „Baroko aidai“dalyvaus smuikininkai Artūras Šilalė,

Rugilė Šilalytė, Laurynas Preikša, violončelininkė Elena Daunytė,

kontrabosininkas Dainius Rudvalis ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas

Sako: dėl skonio nesiginčijama. Ir iš tiesų – koncerte atliksime tokią muziką, dėl

kurios grožio nesiginčijama, nes …. ji visiems labai patinka. Pasitaiko, kad vieni

kolegos „suserga“ džiazu, kiti – senąją muzika. Patirtis rodo, kad nei nuo vieno, nei

nuo kito nepasveikstama, – šmaikštauja šio koncerto sumanytojas trimitininkas

Laurynas Lapė.