Choro, baleto ir orkestro ansamblio ''Śląsk'' Gala koncertas

2016-10-01 19:00

Stanislovo Haudynos dainų ir šokių ansamblis „Śląsk”
Stanislovo Haudynos dainų ir šokių ansamblis „Śląsk” tai plataus meninio spektro kultūros organizacija, puoselėjanti nacionalinio paveldo tradicijas, skatinanti lenkų liaudies ir nacionalinį kūrybiškumą. Šis lenkų kultūros ambasadorius, sudarytas iš 100 choro, baleto ir orkestro artistų atlieka apie 120 koncertų per metus. „Śląsk” koncertavo daugiau nei 8 tūkst. kartų daugiau nei 25 milijonams žiūrovų 44 šalyse penkiuose žemynuose. Turėdamas turtingą koncertinį repertuarą ansamblis gali pasiūlyti gala koncertus, vokalinius – instrumentinius koncertus, edukacines programas, unikalius renginius, o taip pat koncertus derinamus pagal aplinkybes atsižvelgiant į konkrečius užsakovo poreikius.

Choro, baleto ir orkestro ansamblio "Śląsk” Gala koncertas
„Koncert Galowy" chóru, baletu i orkiestry Zespołu "Śląsk” – koncertas pristatantis nacionalinės kultūros grožį regioninio paveldo kontekste. Renginio visumą sudaro liaudies dainos ir šokiai, būdingi įvairiems Lenkijos regionams praturtinti nacionalinių šokių choreografija. Koncerto dinamika ir spalvingi sceniniai kostiumai nukels žiūrovą į vaizdingą liaudies kultūros pasaulį. Gyvybingumas, išraiška ir profesionalumas – skiriamieji gala koncertų, kurie yra Ansamblio meninės veiklos esmė, bruožai.