RYSZARD RYNKOWSKI - ''DIDYSIS SUGRĮŽIMAS'' - ''WIELKI POWRÓT''